รวมภาพกิจกรรมของ HS6AN

 

โครงการ "นักวิทยุสมัครเล่นไทย รวมน้ำใจสู่พี่น้องชาวไทยภูเขา

HS6AN เ็ป็นวิทยากร ฝึกอบรบการใช้วิทยุสื่อสาร เครือข่ายป่าชุมชน

อบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น2556

งานเลี้ยงขอบคุณนักวิทยุฯ ช่วยประสานงานขบวนแห่ตรุษจีนปากน้ำโพ ปี 2556

ประสานงานขบวนแห่ตรุษจีนปากน้ำโพ ปี 2556

ศูนย์อำนวยการเดินทางเจ็ดวันปลอดภัย  เทศกาลปีใหม่ 2556

ประสานงานขบวนจักรยาน Car Free Day เทศบาลนครนครสวรรค์

อบรมอาสาสมัครและซ้อมปฏิบัติหน้าที่กรณีเกิดสาธารณะภัย เขต 1 , 2, 6 และ 7

สร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยพิบัติของพื้นที่เสี่ยงภัย (เพื่อนเตื่อนภัย)

ปรับปรุงสถานีทวนสัญญาณวิทยุสมัครเล่น (Repeater)

ประสานงานขบวนแห่ตรุษจีนปากน้ำโพ 2555

าน Eye Ball "ใกล้ไกลใจถึงกัน สื่อสัมพันธ์ลุ่มเจ้าพระยา" ครั้ง 13)

อบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น รั้งที่ 10/2554 รุ่นที่ 1 จ.นครสวรรค์

จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน และนักวิทยุสมัครเล่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554

ประสานงานขบวนแห่ตรุษจีนปากน้ำโพ 2553 - 2554 (5 - 6 กุมภาพันธ์ 2554)

จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน และนักวิทยุสมัครเล่น ช่วงเทศกาลปีใหม 2554

ประสานงานขบวนแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่มังกรทอง ตลาดสะพานดำ

จัดตั้งศูนย์รับบริจาคชวยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2553

Eye ball ใกล้ไกลใจถึงกัน สื่อสัมพันธ์ลุ่มเจ้าพระยา ครั้งที่ 12

อบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2553

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกิจการวิทยุสมัครเล่น แก่ครูและนักเรียน โรงเรียนลาซาลฯ

กิจกรรมจัดตั้งสถานี Portable ประสานงานและอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ี 2553

กิจกรรมจัดตั้งสถานี Portable ประสานงานและอำนวยความสะดวกในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2552

ประสานงานเขากบมินิฮาร์ฟ มาราธอน 2009 ครั้งที่ 16

 

Eye ball "ใกล้ไกลใจถึงกัน สื่อสัมพันธ์ลุ่มเจ้าพระยา" ครั้งที่ 11

 

ตรุษจีนปากน้ำโพ  ปี 2552

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552

 

กิจกรรมจัดตั้งสถานี Portable ประสานงานและอำนวยความสะดวกเทศกาลปีใหม่ 2552

 

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

 

กิจกรรมพัฒนาสายอากาศสถานทวนสัญญาณ (Repeater)

 

บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 

ต้อนรับและแสดงความยินดี น.ส.ประภาวดี เจริญรัตนธารากุล

 

การบริจาคโลหิต วันแม่แห่งชาต

 

การประชุมสามัญประจำปี 2551  

Thank you party  

อบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 10/2551 รุ่นที่ 1

 

ตักบาตรพระสงฆ์ 1,500 รูป

 

สถานี Portable ประสานงานเทศกาลสงกรานต์ ปี 2551  

ตรุษจีน ปากน้ำโพ ปี 2551

 

ตรุษจีน ปากน้ำโพ ปี 2550

 

ตรุษจีน ปากน้ำโพ ปี 2548

 

เขากบ มินิฮาร์พ มาราธอน 2006

 

Bowling festival of Ham

 

Ham Shooting

 

บริจาคสิ่งของช่วยเหลืออุบัติภัยโคลนถล่ม จ.อุตรดิตถ์  

บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม  

บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตลาดปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ (18 ต.ค.2549)  

 

กลับหน้าแรก
www.HS6AN.com