สถานีทวนสัญญาณวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศ
(Repeater Station)

 

ศูนย์ควบคุมข่าย 

จังหวัด 

  ผู้ดูแล 

   ที่ตั้ง 

ภาคส่ง
MHz         

ภาครับ
 MHz           

 HS1AB กรุงเทพฯ   กทช สำนักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 145.6750
 HS1AH สิงห์บุรี  ชมรมวิทยุสมัครเล่น  สถานีควบคุมข่าย  145.7000  145.1000
 HS1AM สมุทรปราการ  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น  บางพลีใหญ่  145.6500  145.0500 
 HS1AR สระบุรี   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น  สถานีควบคุมข่าย   145.6375  145.0375
 HS2AB จันทบุรี   ชมรมวิทยุสมัครเล่น   ต.วัดใหม่ อ.เมือง  145.6875 145.0875 
 HS2AC ชลบุรี    ชมรมวิทยุสมัครเล่น  สถานีควบคุมข่าย   145.7000  145.1000
 HS2AP ปราจีนบุรี    ชมรมวิทยุสมัครเล่น   อ.ศรีมหาโพธิ  145.6250 145.0250 
 HS2AR ระยอง   ชมรมวิทยุสมัครเล่น   สถานีควบคุมข่าย   145.6375  145.0375
HS2AS  ฉะเชิงเทรา    ชมรมวิทยุสมัครเล่นบางคล้า   อ.บางคล้า 145.7125  145.1125 
HS3AC ชัยภูมิ   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัคร   สถานีควบคุมข่าย   145.6625  145.0625
 HS3AN นครราชสีมา    ชมรมวิทยุสมัครเล่น     สถานีควบคุมข่าย   145.7000 145.1000 
 HS4AK ขอนแก่น    สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น   โรงพยาบาลเวชประสิทธิ์  145.6875 145.0875 
 HS4AL เลย   ชมรมวิทยุสมัครเล่น    สถานีควบคุมข่าย   145.6250  145.0250
 HS4AR  ร้อยเอ็ด  ชมรมวิทยุสมัครเล่น     สถานีควบคุมข่าย   145.6750  145.0750
 HS4AU อุดรธานี  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น   โรงแรมเจริญศรีแกรนด์รอยัล  145.6750  145.0750
 HS5AC เชียงใหม่   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น   วัดดอยจอมแจ้ง  145.6750  145.0750
 HS5AH  แม่ฮ่องสอน  ชมรมวิทยุสมัครเล่นแม่สะเรียง  อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์  145.7000  145.1000
HS5AL    ลำพูน  สมาคมวิทยุสมัครเล่น  สถานีควบคุมข่าย  145.6250    145.0250
HS5AM
 ลำปาง  สมาคมวิทยุสมัครเล่น  สถานีควบคุมข่าย  145.6500  145.0500
 HS5AN  น่าน  ชมรมวิทยุสมัครเล่น  กองทัพภาคที่ 3  145.6375  145.0375
HS5AY  พะเยา  สมาคมวิทยุสมัครเล่น  สถานีควบคุมข่าย  145.7000  145.1000
HS6AB  เพชรบูรณ์      145.6500  145.0500
 HS6AJ  พิจิตร  ชมรมวิทยุสมัครเล่น  สถานีควบคุมข่าย  145.7000  145.1000
 HS6AK  กำแพงเพชร  สมาคมวิทยุสมัครเล่น  สถานีควบคุมข่าย  145.6375  145.0375
 HS6AN  นครสวรรค์  สมาคมวิทยุสมัครเล่น  ยอดเขาวัดคีรีวงศ์  145.625  145.0250
 HS6AP  พิษณุโลก  สมาคมวิทยุสมัครเล่น  อ.วังทอง  145.7125  145.1125
 HS6AS  สุโขทัย  ชมรมวิทยุสมัครเล่น  ยอดเขาพระแม่ย่า  145.6750  145.0750
 HS6AT  ตาก  ชมรมวิทยุสมัครเล่น  ดอยมูเซอ  145.7000  145.1000
 HS7AN  นครปฐม  ชมรมวิทยุอาสาสมัคร    145.6875  145.0875

 HS7AR

 ราชบุรี

   

 145.6625

 145.0625

HS7AS

สุพรรณบุรี

ชมรมวิทยุสมัครเล่น  

145.6750

145.0750

 HS8AC  ชุมพร  สมาคมวิทยุสมัครเล่น    145.7000  145.1000

 HS8AK

 กระบี่

 ชมรมวิทยุสมัครเล่น  

 145.6250

 145.0250

HS8AP

พังงา เขาหลัก

ชมรมวิทยุสมัครเล่น  

145.6750

147.0750

 HS8AN  นครศรีธรรมราช  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น    145.6500  145.0500
 HS8AR  ระนอง  ชมรมวิทยุสมัครเล่น    145.6250  145.0250
 HS8AS  สุราษฎร์ธานี  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น    145.6750  145.0750
 HS8AT  ภูเก็ต  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น    145.7000  145.1000
 HS9AY  ยะลา  สมาคมวิทยุสมัครเล่น    145.7000  145.1000
 HS9AI  ปัตตานี  สมาคมวิทยุสมัครเล่น    145.6875  145.0875
 HS9AL  สตูล  ชมรมวิทยุสมัครเล่น    145.7000  145.1000
 HS9AN  นราธิวาส  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น    145.7125  145.0125
 HS9AP  พัทลุง  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น    145.6250  145.0250
 HS9AS  สงขลา  สมาคมวิทยุสมัครเล่น    145.6750  145.0750

กลับหน้าหลัก
www.HS6AN.com