โครงการ "นักวิทยุสมัครเล่นไทย รวมน้ำใจสู่พี่น้องชาวไทยภูเขา
พื้นที่อุ้มผาง จังหวัดตาก ครั้งที่ 3"
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2556


กล้อง 1

P1100028.JPG

P1100030.JPG

P1100041.JPG

P1100045.JPG

P1100047.JPG

P1100053.JPG

P1100062.JPG

P1100064.JPG

P1100067.JPG

P1100069.JPG

P1100083.JPG

P1100085.JPG

P1100096.JPG

P1100101.JPG

P1100102.JPG

P1100106.JPG

P1100107.JPG

P1100108.JPG

P1100109.JPG

P1100110.JPG

P1100123.JPG

P1100126.JPG

P1100127.JPG

P1100129.JPG

P1100130.JPG

P1100137.JPG

P1100139.JPG

P1100142.JPG

 

 

กล้อง 2

IMG_1621.JPG

IMG_1637.JPG

IMG_1638.JPG

IMG_1639.JPG

IMG_1640.JPG

IMG_1641.JPG

IMG_1642.JPG

IMG_1643.JPG

IMG_1644.JPG

IMG_1648.JPG

IMG_1650.JPG

IMG_1654.JPG

IMG_1655.JPG

IMG_1661.JPG

IMG_1663.JPG

IMG_1665.JPG

IMG_1666.JPG

IMG_1673.JPG

IMG_1688.JPG

IMG_1694.JPG

IMG_1695.JPG

IMG_1696.JPG

IMG_1697.JPG

IMG_1699.JPG

IMG_1700.JPG

IMG_1701.JPG

IMG_1702.JPG

IMG_1706.JPG

IMG_1707.JPG

IMG_1708.JPG

IMG_1709.JPG

IMG_1711.JPG

IMG_1712.JPG

IMG_1713.JPG

IMG_1714.JPG

IMG_1716.JPG

IMG_1719.JPG

IMG_1724.JPG

IMG_1727.JPG

IMG_1729.JPG

IMG_1730.JPG

IMG_1731.JPG

IMG_1733.JPG

IMG_1736.JPG

IMG_1742.JPG

IMG_1743.JPG

IMG_1745.JPG

IMG_1746.JPG

IMG_1747.JPG

IMG_1751.JPG

IMG_1752.JPG

IMG_1753.JPG

IMG_1755.JPG

IMG_1757.JPG

IMG_1759.JPG

IMG_1765.JPG

IMG_1779.JPG

IMG_1781.JPG

IMG_1791.JPG

IMG_1792.JPG

IMG_1796.JPG

IMG_1797.JPG

IMG_1799.JPG

IMG_1800.JPG

IMG_1801.JPG

IMG_1802.JPG

IMG_1803.JPG

IMG_1806.JPG

IMG_1808.JPG

IMG_1810.JPG

IMG_1813.JPG

IMG_1815.JPG

IMG_1817.JPG

IMG_1819.JPG

IMG_1822.JPG

IMG_1826.JPG

IMG_1827.JPG

IMG_1830.JPG

IMG_1833.JPG

IMG_1836.JPG

IMG_1845.JPG

IMG_1847.JPG

IMG_1849.JPG

IMG_1855.JPG

IMG_1857.JPG

IMG_1858.JPG

 

 

 

 


กลับหน้าแรก