นักวิทยุสมัครเล่นคือ ?

               นักวิทยุสมัครเล่นไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็เป็นกำลังที่สำคัญของประเทศไทยเสมอ เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม อย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญของกิจการวิทยุสมัครเล่นขอให้ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของกิจการนี้ อะไรไม่เหมาะสมก็ไม่สมควรเอามาพูดในวงการนี้ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการเมือง การค้า แล้วก็จงใช้เครื่องมือย่างผู้มีวัฒนธรรม เพราะการพูด (QSO) เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรม สะท้อนถึงมารยาทของคนที่อยู่ในสังคมนั้น ๆ

               "คงไม่มีคำว่า สายเกินไป ที่คุณจะเริ่มทดลองทำอะไรสักอย่าง ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และคนที่อยู่ใกล้ตัว"

               "บัญญัติ 10 ประการของนักวิทยุสมัึครเล่น" แบบไทย ๆ
                         1. สมัครใจอาสา
                         2. มีเวลาให้มาร่วม
                         3. เรื่องส่วนรวมต้องเป็นหลัก
                         4. ใจภักดิ์รักวงการ
                         5. อาจหาญเสียสละ
                         6. ลดละการเมือง
                         7. งดเรื่องธุรกิจ
                         8. ผูกมิตรกับทุกฝ่าย
                         9. เลิกมุ่งหมายในทิฐิ
                         10. มุ่งดำริแนวสร้างสรรค์
 

กลับหน้าหลัก
www.HS6AN.com