พระสุรเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช HS1A
ทรงติดต่อสนทนากับศูนย์ควบคุมข่ายวิทยุสายลม

คลิปเสียงที่ในหลวงทรงติดต่อสนทนากับศูนย์ควบคุมค่ายวิทยุสายลม
โดยทรงใช้สัญญาณเรียกขาน VR009 ในสมัยนั้น
ซึ้งในช่วงนั้นเป็นช่วงปี พ.ศ.2528 ซึ่งในกรุงเทพฯ ได้เกิดน้ำท่วม
และทรงได้แนะนำในเรื่องการใช้วิทยุสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมในครั้งนั้น และทรงใช้คำพูดในการสนทนาแบบเรียบง่าย
เป็นกันเองในการติดต่อกับศูนย์วิทยุสายลม

กลับหน้าหลัก
www.HS6AN.com