หมายเลขสายด่วนและความถี่วิทยุแจ้งเหตุในจังหวัดนครสวรรค์
 

 

หน่วยแพทย์พยาบาลชีพ
-ศูนย์เอราวัณ (กทม.) -1646  ความถี่ 162.825 MHz.
-ศูนย์นเรนทร (ต่างจังหวัด) -1669 อุบัติเหตุ            ความถี่ 153.225 MHz. 
-ศูนย์กู้ชีพ รพ.ต่าง ๆ  ความถี่ 154.925 MHz.

-กู้ภัยนครสวรรค์  056-311-311  ความถี่วิทยุ  147.380 MHz.
-กู้ชีพ กู้ภัย อบต. ความถี่ 162.825 MHz.


เหตุด่วนเหตุร้าย
-แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย -191, 0-2246-1338-42  ความถี่ 153.450 MHz.   152.600 MHz.
-กองปราบปราม แจ้งข่าวอาชญากรรม -1195
-ตำรวจทางหลวง -1193    ความถี่ 151.290 MHz.
-ตำรวจท่องเที่ยว -1155
-กอ.รมน. -1374
-ศูนย์มิสกวัน -0-2281-1828

-ศูนย์กู้ภัยตำรวจทางหลวงนครสวรรค์ -1193 ความถี่ 151.775 MHz.

 อุบัติเหตุสาธารณภัย  นครสวรรค์ 0861995212, 0855934752

-ศูนย์ดับเพลิง, สัตว์เข้าบ้าน -199, นครสวรรค์ ความถี่ 145.325MHz.   151.775 MHz.  162.550 MHz.

-ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม -1356  นครสวรรค์  ความถี่ 145.325 MHz. 

-ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -1784  นครสวรรค์   ความถี่    145.325  MHz.  151.775 MHz.   150.150 MHz.   162.800 MHz.

-ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ -1860      นครสวรรค์                    ความถี่ 145.325MHz. 145.625-Dup600 MHz.    151.775 MHz.

-ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร(บก.02) -1197      ความถี่  153.450 MHz.

-ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน -1543

-รับแจ้งอุบัติเหตุ เหตุด่วนทางน้ำ -1199

-แจ้งเหตุฉุกเฉินอุบัติภัยสารเคมี -1650 หรือ 1193  นครสวรรค์  ความถี่ 151.775 MHz.


 17 เม.ย.57

กลับหน้าหลัก
www.HS6AN.com