บริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยตลาดปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
หลังจากนั้นกดปุ่ม Back หรือ Next เพื่อเลื่อนรูปภาพ กดปุ่ม Up เพื่อกลับมาหน้านี้

jpg.jpg jpg10.jpg jpg11.jpg jpg12.jpg jpg13.jpg
jpg14.jpg jpg15.jpg jpg16.jpg jpg2.jpg jpg3.jpg
jpg4.jpg jpg5.jpg jpg6.jpg jpg7.jpg jpg8.jpg
jpg9.jpg