การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
5 กรกฎาคม 2551 ณ อาคารพลศึกษา 2 สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
หลังจากนั้นกดปุ่ม Back หรือ Next เพื่อเลื่อนรูปภาพ กดปุ่ม Up เพื่อกลับมาหน้านี้

DSCF0276.JPG DSCF0277.JPG DSCF0278.JPG DSCF0279.JPG DSCF0280.JPG
DSCF0281.JPG DSCF0282.JPG DSCF0284.JPG DSCF0285.JPG DSCF0286.JPG
DSCF0287.JPG DSCF0288.JPG DSCF0289.JPG DSCF0290.JPG DSCF0291.JPG
DSCF0292.JPG DSCF0293.JPG DSCF0294.JPG DSCF0295.JPG DSCF0297.JPG
DSCF0298.JPG DSCF0299.JPG DSCF0300.JPG DSCF0303.JPG DSCF0305.JPG
DSCF0306.JPG DSCF0307.JPG DSCF0309.JPG DSCF0310.JPG Etest01.jpg
Etest02.jpg Etest03.jpg Etest04.jpg Etest05.jpg Etest06.jpg
Etest07.jpg Etest08.jpg Etest09.jpg Etest10.jpg Etest11.jpg
Etest12.jpg Etest13.jpg Etest14.jpg Etest15.jpg Etest16.jpg
Etest17.jpg Etest18.jpg Etest19.jpg Etest20.jpg Etest21.jpg
Etest22.jpg Etest23.jpg Etest24.jpg Etest25.jpg Etest26.jpg
Etest27.jpg