การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
ครั้งที่ 10/2554 รุ่นที่ 1   จ.นครสวรรค์
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำน้กงานเทศบาลนครนครสวรรค์
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
หลังจากนั้นกดปุ่ม Back หรือ Next เพื่อเลื่อนรูปภาพ กดปุ่ม Up เพื่อกลับมาหน้านี้

ภาพจาก HS6VFM

DSC08359.JPG DSC08360.JPG DSC08361.JPG DSC08362.JPG DSC08363.JPG
DSC08364.JPG DSC08365.JPG DSC08366.JPG DSC08367.JPG DSC08368.JPG
DSC08369.JPG DSC08370.JPG DSC08371.JPG DSC08372.JPG DSC08373.JPG
DSC08374.JPG DSC08375.JPG DSC08376.JPG DSC08377.JPG DSC08378.JPG
DSC08379.JPG DSC08380.JPG DSC08381.JPG DSC08382.JPG DSC08383.JPG
DSC08384.JPG DSC08385.JPG DSC08386.JPG DSC08387.JPG DSC08388.JPG
DSC08389.JPG DSC08390.JPG DSC08391.JPG DSC08392.JPG DSC08393.JPG
DSC08394.JPG DSC08395.JPG DSC08396.JPG DSC08397.JPG DSC08398.JPG
DSC08399.JPG DSC08400.JPG DSC08401.JPG DSC08402.JPG DSC08403.JPG
DSC08404.JPG DSC08405.JPG DSC08406.JPG DSC08407.JPG DSC08408.JPG
DSC08409.JPG DSC08411.JPG DSC08412.JPG DSC08413.JPG DSC08414.JPG
DSC08415.JPG DSC08416.JPG DSC08417.JPG DSC08418.JPG DSC08419.JPG
DSC08420.JPG DSC08423.JPG DSC08424.JPG DSC08425.JPG DSC08427.JPG
DSC08428.JPG DSC08429.JPG DSC08430.JPG DSC08431.JPG DSC08432.JPG
DSC08433.JPG DSC08434.JPG DSC08435.JPG DSC08436.JPG DSC08437.JPG
DSC08438.JPG DSC08439.JPG DSC08440.JPG DSC08441.JPG DSC08442.JPG

ภาพจาก HS6WNU

IMG_6825.JPG IMG_6826.JPG IMG_6827.JPG IMG_6828.JPG IMG_6829.JPG
IMG_6830.JPG IMG_6831.JPG IMG_6832.JPG IMG_6833.JPG IMG_6834.JPG
IMG_6835.JPG IMG_6836.JPG IMG_6837.jpg IMG_6838.JPG IMG_6839.jpg
IMG_6840.JPG IMG_6841.JPG IMG_6842.jpg IMG_6843.JPG IMG_6844.JPG
IMG_6845.JPG IMG_6846.JPG IMG_6847.JPG IMG_6848.JPG IMG_6849.JPG
IMG_6850.JPG IMG_6851.JPG IMG_6852.jpg IMG_6853.JPG IMG_6854.JPG
IMG_6855.JPG IMG_6856.JPG IMG_6857.JPG IMG_6858.JPG IMG_6859.JPG
IMG_6860.JPG IMG_6861.JPG IMG_6862.JPG IMG_6863.JPG IMG_6864.JPG
IMG_6865.JPG IMG_6866.JPG IMG_6867.jpg IMG_6868.JPG IMG_6869.jpg
IMG_6870.JPG IMG_6871.JPG IMG_6872.JPG IMG_6873.JPG IMG_6874.JPG
IMG_6875.jpg IMG_6876.JPG IMG_6877.JPG IMG_6878.jpg IMG_6879.jpg
IMG_6880.jpg IMG_6881.jpg IMG_6882.jpg IMG_6883.jpg IMG_6884.jpg
IMG_6885.jpg IMG_6886.jpg IMG_6887.jpg IMG_6888.jpg IMG_6889.jpg
IMG_6890.JPG IMG_6891.JPG IMG_6892.JPG IMG_6893.JPG IMG_6894.JPG
IMG_6895.jpg IMG_6896.JPG IMG_6897.JPG IMG_6898.jpg