อบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
ครั้งที่ 10/2553 (รุ่นที่ 1)
วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2553
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
หลังจากนั้นกดปุ่ม Back หรือ Next เพื่อเลื่อนรูปภาพ กดปุ่ม Up เพื่อกลับมาหน้านี้

1277735600hs6an.jpg 1277735685hs6an.jpg 1277735742hs6an.jpg 1277735797hs6an.jpg 1277735871hs6an.jpg
1277735946hs6an.jpg 1277736032hs6an.jpg 1277736167hs6an.jpg 1277736301hs6an.jpg 1277736881hs6an.jpg
1277737071hs6an.jpg 1277737252hs6an.jpg 1277737442hs6an.jpg 1277737532hs6an.jpg 1277737648hs6an.jpg
1277737796hs6an.jpg 1277737887hs6an.jpg 1277737978hs6an.jpg 1277738102hs6an.jpg 1277738179hs6an.jpg
1277738247hs6an.jpg 1277738345hs6an.jpg 1277738428hs6an.jpg 1277738524hs6an.jpg 1277738710hs6an.jpg
1277738812hs6an.jpg 1277738979hs6an.jpg 1277739101hs6an.jpg 1277739161hs6an.jpg 1277739296hs6an.jpg
1277739539hs6an.jpg 1277739844hs6an.jpg 1277739931hs6an.jpg 1277740240hs6an.jpg 1277740347hs6an.jpg
1277740459hs6an.jpg 1277740670hs6an.jpg 1277740753hs6an.jpg 1277740831hs6an.jpg 1277740929hs6an.jpg
1277741043hs6an.jpg 1277741144hs6an.jpg 1277741254hs6an.jpg 1277741323hs6an.jpg 1277741377hs6an.jpg
1277741469hs6an.jpg 1277741566hs6an.jpg 1277741709hs6an.jpg 1277742102hs6an.jpg 1277742194hs6an.jpg
1277742274hs6an.jpg 1277742387hs6an.jpg 1277742491hs6an.jpg 1277742560hs6an.jpg  

ขอบคุณภาพสวย ๆ จาก E22 GZW