ต้อนรับและแสดงความยินดี
กับ นางสาวประภาวดี  เจริญรัตนธารากุล (น้องเก๋) นักยกน้ำหนักหญิง เหรียญทองโอลิมปิค ปี 2008
วันที่ 29 สิงหาคม 2551
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
หลังจากนั้นกดปุ่ม Back หรือ Next เพื่อเลื่อนรูปภาพ กดปุ่ม Up เพื่อกลับมาหน้านี้

01010212.JPG 01010213.JPG 01010214.jpg 01010216.JPG 01010464.JPG
01010483.jpg 01010503.jpg 01010504.JPG 01010505.JPG 01010506.JPG
01010507.JPG 01010508.JPG 01010509.JPG 01010511.jpg 01010513.jpg
01010514.jpg 01010515.JPG 01010516.jpg 01010517.jpg 01010518.jpg
01010519.jpg 01010520.jpg 01010521.jpg 01010525.JPG 01010526.JPG
01010529.JPG 01010532.JPG 01010533.JPG 01010536.JPG 01010539.JPG
01010541.jpg 01010544.JPG 01010545.JPG 01010546.JPG 01010547.jpg
01010550.jpg 01010552.JPG 01010553.JPG 01010554.JPG 01010555.JPG
01010556.JPG 01010557.JPG 01010558.JPG 01010559.JPG 01010560.JPG
01010561.JPG 01010563.JPG 01010565.jpg 01010566.jpg 01010567.JPG
01010568.JPG 01010569.JPG 01010570.JPG 01010571.JPG 01010572.JPG
01010573.JPG 01010574.JPG 01010575.JPG 01010579.jpg 01010580.JPG
01010581.JPG 01010582.JPG 01010583.JPG 01010584.JPG 01010585.JPG
01010586.JPG 01010587.JPG 01010588.JPG 01010589.JPG 01010590.JPG
01010591.JPG