ศูนย์อำนวยการเดินทางเจ็ดวันปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชันย์ 85 พรรษา
เทศกาลปีใหม่ 2556
วันที่ 27 ธันวาคม 2555 - 2 มกราคม 2556


1158_509099305780035_2097237442_n.jpg 150656_509103025779663_883097874_n.jpg 150903_509100815779884_1952326520_n.jpg 16550_509100662446566_1766938209_n.jpg 16602_509102472446385_1584246049_n.jpg
16687_509103215779644_122476796_n.jpg 184440_509103875779578_448819423_n.jpg 185733_509103312446301_1268753511_n.jpg 20004_509102969113002_176099056_n.jpg 217794_509105102446122_1561664374_n.jpg
226631_509100605779905_2024668956_n.jpg 23317_509102739113025_1125051018_n.jpg 252098_509103309112968_271233287_n.jpg 253871_509103822446250_615212181_n.jpg 282856_509103949112904_1473173597_n.jpg
282894_509105085779457_253559982_n.jpg 282971_509102479113051_79834454_n.jpg 298998_509103142446318_137378191_n.jpg 299617_509101922446440_1990243464_n.jpg 307501_509104699112829_1534703761_n.jpg
312399_509103295779636_1894924947_n.jpg 3363_509102772446355_1737462100_n.jpg 394963_509103385779627_886570326_n.jpg 400113_509103549112944_886295522_n.jpg 408743_509099549113344_1588883280_n.jpg
421140_509104169112882_341226499_n.jpg 46083_509102692446363_1996316289_n.jpg 481366_509105282446104_1573617865_n.jpg 486204_509103712446261_185067932_n.jpg 486341_509103829112916_340596377_n.jpg
524638_509102975779668_1251689588_n.jpg 524841_509103552446277_530569179_n.jpg 530502_509099312446701_2049862974_n.jpg 530674_509103409112958_1880325265_n.jpg 530764_509100735779892_1587332104_n.jpg
538632_509103092446323_145443703_n.jpg 541001_509103719112927_987163068_n.jpg 541043_509103732446259_1452589484_n.jpg 541853_509100585779907_1176534894_n.jpg 541969_509103139112985_1524026596_n.jpg
542913_509102482446384_1668291726_n.jpg 543326_509103425779623_1904000739_n.jpg 553348_509104032446229_623685775_n.jpg 580576_509100765779889_229389551_n.jpg 580598_509100665779899_12508220_n.jpg
582406_509103099112989_1365680798_n.jpg 582406_509103209112978_1082457152_n.jpg 58650_509103429112956_1676237541_n.jpg 59930_509103505779615_1044554813_n.jpg 603170_509103262446306_1670768717_n.jpg
603224_509104219112877_1693543786_n.jpg 63636_509103029112996_839398089_n.jpg 71500_509103765779589_488253817_n.jpg 72883_509102542446378_1568945648_n.jpg 72890_509100669113232_1034288203_n.jpg
734154_509103825779583_972824783_n.jpg 734289_509100869113212_587203280_n.jpg 74371_509104429112856_1320807226_n.jpg 902_509099565780009_1115566540_n.jpg  

 

ชมภาพเพิ่มเติมที่ Facebook