กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
วันที่ 9 ธันวาคม 2551
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
หลังจากนั้นกดปุ่ม Back หรือ Next เพื่อเลื่อนรูปภาพ กดปุ่ม Up เพื่อกลับมาหน้านี้

DSCF9399_resize.JPG DSCF9402_resize.JPG DSCF9404_resize.JPG DSCF9409_resize.JPG DSCF9410_resize.JPG
DSCF9411_resize.JPG DSCF9412_resize.JPG DSCF9416_resize.JPG DSCF9418_resize.JPG DSCF9420_resize.JPG
DSCF9421_resize.JPG DSCF9422_resize.JPG DSCF9423_resize.JPG DSCF9424_resize.JPG DSCF9425_resize.JPG
DSCF9426_resize.JPG DSCF9427_resize.JPG DSCF9430_resize.JPG DSCF9433_resize.JPG DSCF9436_resize.JPG
DSCF9438_resize.JPG DSCF9439_resize.JPG DSCF9440_resize.JPG DSCF9441_resize.JPG DSCF9447_resize.JPG
DSCF9449_resize.JPG DSCF9450_resize.JPG DSCF9452_resize.JPG DSCF9458_resize.JPG DSCF9459_resize.JPG
DSCF9460_resize.JPG DSCF9461_resize.JPG DSCF9463_resize.JPG DSCF9465_resize.JPG DSCF9466_resize.JPG
DSCF9468_resize.JPG        

ภาพโดย HS6WCK