การเผยแพร่ความรู้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวี
ในงานวิชาการโชติรวี ครั้งที่ 17
วันที่ 28-30 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวี
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
หลังจากนั้นกดปุ่ม Back หรือ Next เพื่อเลื่อนรูปภาพ กดปุ่ม Up เพื่อกลับมาหน้านี้

LS_4135.jpg LS_4136.jpg LS_4137.jpg LS_4138.jpg LS_4139.jpg
LS_4140.jpg LS_4141.jpg LS_4142.jpg LS_4146.jpg LS_4148.jpg
LS_4149.jpg LS_4150.jpg LS_4151.jpg