การอบรมอาสาสมัครและซ้อมปฏิบัติหน้าที่กรณีเกิดสาธารณะภัย
นักวิทยุสมัครเล่น เขต 1 เขต 2 เขต 6 และเขต 7
ะหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมโกลเด้น โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์


C360_2012-09-21-08-59-44.jpg C360_2012-09-21-08-59-58.jpg C360_2012-09-21-09-20-22.jpg C360_2012-09-21-09-20-44.jpg C360_2012-09-21-11-48-16.jpg
C360_2012-09-21-11-48-41.jpg C360_2012-09-22-11-33-16.jpg C360_2012-09-22-11-33-30.jpg C360_2012-09-22-11-33-45.jpg C360_2012-09-22-11-34-02.jpg
C360_2012-09-22-11-34-16.jpg C360_2012-09-22-11-34-31.jpg C360_2012-09-22-11-34-45.jpg C360_2012-09-22-11-35-07.jpg C360_2012-09-22-11-35-17.jpg
C360_2012-09-22-11-35-30.jpg C360_2012-09-22-11-36-05.jpg C360_2012-09-22-11-36-21.jpg C360_2012-09-22-11-36-46.jpg C360_2012-09-22-11-36-57.jpg
C360_2012-09-22-11-37-14.jpg C360_2012-09-22-11-37-35.jpg C360_2012-09-22-11-37-48.jpg    

IMG_0660.JPG IMG_0661.JPG IMG_0662.JPG IMG_0664.JPG IMG_0669.JPG
IMG_0670.JPG IMG_0672.JPG IMG_0673.JPG IMG_0674.JPG IMG_0675.JPG
IMG_0678.JPG IMG_0681.JPG IMG_0683.JPG IMG_0686.JPG IMG_0687.JPG
IMG_0688.JPG IMG_0690.JPG IMG_0692.JPG IMG_0693.JPG IMG_0694.JPG
IMG_0695.JPG IMG_0697.JPG IMG_0701.JPG IMG_0703.JPG IMG_0704.JPG
IMG_0706.JPG IMG_0708.JPG IMG_0709.JPG IMG_0710.JPG IMG_0713.JPG
IMG_0723.JPG IMG_0724.JPG IMG_0727.JPG IMG_0728.JPG IMG_0729.JPG

งานเลี้ยงสังสรรค์

IMG_8550.JPG IMG_8551.JPG IMG_8584.JPG IMG_8672.JPG IMG_8673.JPG
IMG_8674.JPG IMG_8675.JPG IMG_8677.JPG IMG_8682.JPG IMG_8683.JPG
IMG_8684.JPG IMG_8685.JPG IMG_8694.JPG IMG_8703.JPG IMG_8704.JPG
IMG_8707.JPG IMG_8710.JPG IMG_8712.JPG IMG_8713.JPG IMG_8716.JPG
IMG_8726.JPG IMG_8727.JPG IMG_8729.JPG IMG_8730.JPG IMG_8732.JPG
IMG_8734.JPG IMG_8736.JPG IMG_8742.JPG IMG_8743.JPG IMG_8752.JPG
IMG_8753.JPG IMG_8755.JPG IMG_8760.JPG IMG_8767.JPG IMG_8771.JPG
IMG_8774.JPG IMG_8777.JPG IMG_8778.JPG