ใกล้ไกลใจถึงกัน สื่อสัมพันธ์ลุ่มเจ้าพระยา ครั้งที่ 12
วันที่ 26 มิถุนายน 2553
ณ ห้องทับทิมทอง แกรนด์ ฮอล โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จ.นครสวรรค์
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
หลังจากนั้นกดปุ่ม Back หรือ Next เพื่อเลื่อนรูปภาพ กดปุ่ม Up เพื่อกลับมาหน้านี้

1277743039hs6an.jpg 1277743166hs6an.jpg 1277743224hs6an.jpg 1277743299hs6an.jpg 1277743449hs6an.jpg
1277743532hs6an.jpg 1277743655hs6an.jpg 1277743758hs6an.jpg 1277743858hs6an.jpg 1277743925hs6an.jpg
1277744032hs6an.jpg 1277744118hs6an.jpg 1277744176hs6an.jpg 1277744335hs6an.jpg 1277744436hs6an.jpg
1277744568hs6an.jpg 1277744665hs6an.jpg 1277744879hs6an.jpg 1277745074hs6an.jpg 1277745184hs6an.jpg
1277745283hs6an.jpg 1277745365hs6an.jpg 1277745480hs6an.jpg 1277745589hs6an.jpg 1277745740hs6an.jpg
1277745844hs6an.jpg 1277745917hs6an.jpg 1277746014hs6an.jpg 1277746182hs6an.jpg 1277746283hs6an.jpg
1277746399hs6an.jpg 1277746510hs6an.jpg 1277746672hs6an.jpg 1277746794hs6an.jpg 1277747017hs6an.jpg
1277747121hs6an.jpg 1277747226hs6an.jpg 1277747366hs6an.jpg 1277747428hs6an.jpg 1277747543hs6an.jpg
1277747676hs6an.jpg 1277747767hs6an.jpg 1277747850hs6an.jpg 1277747899hs6an.jpg 1277747993hs6an.jpg
1277748073hs6an.jpg 1277748148hs6an.jpg 1277748310hs6an.jpg 1277748442hs6an.jpg 1277825147hs6an.jpg
1277825254hs6an.jpg 1277825322hs6an.jpg 1277825431hs6an.jpg 1277825530hs6an.jpg 1277825630hs6an.jpg
1277825740hs6an.jpg 1277825845hs6an.jpg 1277825960hs6an.jpg 1277826223hs6an.jpg 1277826375hs6an.jpg
1277826532hs6an.jpg 1277826625hs6an.jpg 1277826730hs6an.jpg 1277826857hs6an.jpg 1277826914hs6an.jpg
1277827014hs6an.jpg 1277827114hs6an.jpg 1277827193hs6an.jpg 1277827249hs6an.jpg 1277827306hs6an.jpg
1277827374hs6an.jpg 1277827449hs6an.jpg 1277827587hs6an.jpg 1277827741hs6an.jpg 1277827864hs6an.jpg
1277827979hs6an.jpg 1277828262hs6an.jpg 1277828444hs6an.jpg 1277828525hs6an.jpg 1277828600hs6an.jpg
1277828701hs6an.jpg 1277828766hs6an.jpg 1277828876hs6an.jpg 1277828992hs6an.jpg 1277829091hs6an.jpg

ขอบคุณภาพสวย ๆ จาก E22 GZW