กิจกรรมพัฒนาสายอากาศภาครับ และภาคส่ง
สถานีทวนสัญญาณ (Repeater)

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
หลังจากนั้นกดปุ่ม Back หรือ Next เพื่อเลื่อนรูปภาพ กดปุ่ม Up เพื่อกลับมาหน้านี้

DSCF0100_resize.JPG DSCF0102_resize.JPG DSCF0125_resize.jpg DSCF0126_resize.JPG DSCF0127_resize.JPG
DSCF0129_resize.JPG DSCF0137_resize.JPG DSCF0138_resize.JPG DSCF0139_resize.JPG DSCF0144_resize.jpg
DSCF0147_resize.JPG DSCF0148_resize.JPG DSCF0151_resize.JPG DSCF0155_resize.JPG DSCF0158_resize.JPG
DSCF0168_resize.JPG DSCF0172_resize.JPG DSCF0176_resize.JPG DSCF0177_resize.JPG DSCF0181_resize.JPG
DSCF0185_resize.JPG DSCF0190_resize.JPG DSCF0197_resize.JPG DSCF0214_resize.JPG DSCF0216_resize.JPG
DSCF0223_resize.jpg DSCF0224_resize.jpg DSCF0225_resize.jpg DSCF0226_resize.JPG DSCF0228_resize.jpg
DSCF0229_resize.jpg DSCF0231_resize.JPG DSCF0237_resize.jpg