ประสานงานขบวนแห่ตรุษจีนปากน้ำโพ
25 - 26  มกราคม 2555
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
หลังจากนั้นกดปุ่ม Back หรือ Next เพื่อเลื่อนรูปภาพ กดปุ่ม Up เพื่อกลับมาหน้านี้

IMG_0004.JPG IMG_0005.JPG IMG_0006.JPG IMG_0007.JPG IMG_0008.JPG
IMG_0009.JPG IMG_0010.JPG IMG_0011.JPG IMG_0012.JPG IMG_0015.JPG
IMG_0018.JPG IMG_0019.JPG IMG_0020.JPG IMG_0021.JPG IMG_0022.JPG
IMG_0026.JPG IMG_0030.JPG IMG_0032.JPG IMG_0033.JPG IMG_0034.JPG
IMG_0035.JPG IMG_0038.JPG IMG_0044.JPG IMG_0047.JPG IMG_0049.JPG
IMG_0051.JPG IMG_0052.JPG IMG_0053.JPG IMG_0054.JPG IMG_0055.JPG
IMG_0062.JPG IMG_0065.JPG IMG_0066.JPG IMG_0067.JPG IMG_0068.JPG
IMG_0069.JPG IMG_0070.JPG IMG_0071.JPG IMG_0073.JPG IMG_0075.JPG
IMG_0078.JPG IMG_0079.JPG IMG_0084.JPG IMG_0090.JPG IMG_0093.JPG
IMG_0096.JPG IMG_0100.JPG IMG_0120.JPG IMG_0123.JPG IMG_0124.JPG
IMG_0125.JPG IMG_0126.JPG IMG_0128.JPG IMG_0129.JPG IMG_0130.JPG
IMG_0132.JPG IMG_0147.JPG IMG_0148.JPG IMG_0157.JPG IMG_0165.JPG
IMG_0174.JPG IMG_0205.JPG IMG_0211.JPG IMG_0214.JPG IMG_0218.JPG
IMG_0226.JPG IMG_0231.JPG IMG_0234.JPG IMG_0251.JPG IMG_0252.JPG
IMG_0253.JPG IMG_0254.JPG IMG_0255.JPG IMG_0256.JPG IMG_0257.JPG
IMG_0258.JPG IMG_0259.JPG IMG_0260.JPG IMG_0261.JPG IMG_0262.JPG
IMG_0266.JPG IMG_0267.JPG IMG_0268.JPG IMG_0271.JPG IMG_0272.JPG
IMG_0285.JPG IMG_0286.JPG IMG_0287.JPG IMG_0295.JPG IMG_0297.JPG
IMG_0303.JPG IMG_0305.JPG IMG_0306.JPG IMG_0308.JPG IMG_0313.JPG
IMG_0320.JPG IMG_0321.JPG IMG_0322.JPG IMG_0323.JPG IMG_0324.JPG
IMG_0327.JPG IMG_0330.JPG IMG_0331.JPG IMG_0332.JPG IMG_0337.JPG
IMG_0341.JPG IMG_0342.JPG IMG_0344.JPG IMG_0346.JPG IMG_0347.JPG
IMG_0348.JPG IMG_0349.JPG IMG_0354.JPG IMG_0355.JPG IMG_0356.JPG
IMG_0357.JPG IMG_0358.JPG IMG_0359.JPG IMG_0360.JPG IMG_0364.JPG
IMG_0365.JPG IMG_0367.JPG IMG_0369.JPG IMG_0374.JPG IMG_0375.JPG
IMG_0382.JPG IMG_0383.JPG IMG_0384.JPG IMG_0390.JPG IMG_0391.JPG
IMG_0392.JPG IMG_0395.JPG IMG_0397.JPG IMG_0398.JPG IMG_0401.JPG
IMG_0407.JPG IMG_0410.JPG IMG_0414.JPG IMG_0415.JPG IMG_0417.JPG
IMG_0418.JPG IMG_0421.JPG IMG_0433.JPG IMG_0438.JPG IMG_0440.JPG
IMG_0443.JPG IMG_0449.JPG IMG_0450.JPG IMG_0451.JPG IMG_0454.JPG
IMG_0455.JPG IMG_0463.JPG IMG_0464.JPG IMG_0465.JPG IMG_0467.JPG
IMG_0471.JPG IMG_0474.JPG IMG_0483.JPG IMG_0489.JPG IMG_0491.JPG
IMG_0511.JPG IMG_0527.JPG IMG_0528.JPG IMG_0535.JPG IMG_0537.JPG
IMG_0540.JPG IMG_0542.JPG IMG_0543.JPG IMG_0544.JPG IMG_0547.JPG
IMG_0568.JPG IMG_0571.JPG IMG_0574.JPG IMG_0577.JPG IMG_0578.JPG
IMG_0586.JPG IMG_0588.JPG IMG_0591.JPG IMG_0592.JPG IMG_0593.JPG
IMG_0594.JPG IMG_0595.JPG IMG_0597.JPG IMG_0599.JPG IMG_0600.JPG
IMG_0603.JPG IMG_0604.JPG IMG_0606.JPG IMG_0607.JPG IMG_0608.JPG
IMG_0609.JPG IMG_0610.JPG IMG_0611.JPG IMG_0614.JPG IMG_0624.JPG
IMG_0628.JPG IMG_0629.JPG IMG_0633.JPG IMG_0634.JPG IMG_0637.JPG

ขอบคุณภาพจาก HS6UNL