บริจาคโลหิต วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12 สิงหาคม 2551 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
หลังจากนั้นกดปุ่ม Back หรือ Next เพื่อเลื่อนรูปภาพ กดปุ่ม Up เพื่อกลับมาหน้านี้

DSCF1037_resize.JPG DSCF1040_resize.JPG DSCF1041_resize.JPG DSCF1043_resize.JPG DSCF1046_resize.JPG
DSCF1047_resize.JPG DSCF1048_resize.JPG DSCF1050_resize.JPG DSCF1052_resize.JPG DSCF1054_resize.JPG
DSCF1057_resize.JPG DSCF1058_resize.JPG DSCF1062_resize.JPG DSCF1063_resize.JPG DSCF1064_resize.JPG
DSCF1066_resize.JPG DSCF1069_resize.JPG DSCF1070_resize.JPG DSCF1071_resize.JPG DSCF1073_resize.JPG
DSCF1078_resize.JPG DSCF1082_resize.JPG DSCF1083_resize.JPG DSCF1084_resize.JPG DSCF1085_resize.JPG
DSCF1089_resize.JPG DSCF1090_resize.JPG DSCF1091_resize.JPG DSCF1093_resize.JPG DSCF1097_resize.JPG
DSCF1099_resize.JPG DSCF1100_resize.JPG DSCF1101_resize.JPG DSCF1102_resize.JPG DSCF1103_resize.JPG
DSCF1104_resize.JPG DSCF1105_resize.JPG DSCF1106_resize.JPG DSCF1107_resize.JPG DSCF1111_resize.JPG
DSCF1114_resize.JPG DSCF1115_resize.JPG DSCF1116_resize.JPG DSCF1117_resize.JPG DSCF1118_resize.JPG
DSCF1119_resize.JPG DSCF1120_resize.JPG DSCF1122_resize.JPG DSCF1125_resize.JPG DSCF1127_resize.JPG
DSCF1128_resize.JPG DSCF1129_resize.JPG DSCF1130_resize.JPG DSCF1131_resize.JPG DSCF1132_resize.JPG
DSCF1133_resize.JPG DSCF1135_resize.JPG DSCF1136_resize.JPG DSCF1137_resize.JPG DSCF1138_resize.JPG
DSCF1139_resize.JPG DSCF1140_resize.JPG DSCF1141_resize.JPG DSCF1142_resize.JPG DSCF1145_resize.JPG
DSCF1146_resize.JPG DSCF1147_resize.JPG DSCF1148_resize.JPG DSCF1149_resize.JPG DSCF1152_resize.JPG
DSCF1156_resize.JPG DSCF1158_resize.JPG DSCF1160_resize.JPG DSCF1162_resize.JPG DSCF1164_resize.JPG
DSCF1165_resize.JPG DSCF1166_resize.JPG DSCF1167_resize.JPG

DSCF1169_resize.JPG