ตักบาตรพระ 1,500 รูป
อุทิศพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

27 เมษายน 2551 เวลา 06.00 น. ถ.อรรถกวี หน้าเทศบาลนครนครสวรรค์
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
หลังจากนั้นกดปุ่ม Back หรือ Next เพื่อเลื่อนรูปภาพ กดปุ่ม Up เพื่อกลับมาหน้านี้

M1.JPG M10.JPG M11.JPG M12.JPG M13.JPG
M14.JPG M15.JPG M16.JPG M17.JPG M18.JPG
M19.JPG M2.JPG M20.JPG M21.JPG M22.JPG
M23.JPG M24.JPG M25.JPG M26.JPG M27.JPG
M28.JPG M29.JPG M3.JPG M30.JPG M31.JPG
M32.JPG M33.JPG M34.JPG M35.JPG M36.JPG
M37.JPG M38.JPG M39.JPG M4.JPG M40.JPG
M41.JPG M42.JPG M43.JPG M44.JPG M45.JPG
M46.JPG M47.JPG M48.JPG M49.JPG M5.JPG
M50.JPG M51.JPG M52.JPG M53.JPG M54.JPG
M55.JPG M56.JPG M57.JPG M58.JPG M59.JPG
M6.JPG M60.JPG M61.JPG M62.JPG M63.JPG
M64.JPG M65.JPG M66.JPG M7.JPG M8.JPG
M9.JPG