พระราชดำีรัสใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (HS1A)


"..งานทุกอย่างมีด้านหน้าและด้านหลังเหมือนเหรียญบาท
งานด้านหน้านั้นมีคนทำกันเยอะแยะ และมีคนแย่งกันทำเพราะมีผลเห็นได้ชัด
และก็ปูนบำเหน็จกันได้เต็มที่ แต่งานด้านหลังที่ไม่ปรากฎต่อสายตาคน
ต้องเป็นที่เข้าใจงานและหน้าที่ของตัวจริง ๆ ถึงจะทำได้และต้องเสียสละด้วย
เพระางานด้านหลังเป็นงานปิดทองหลังพระ ถ้าทำดีแล้วต้องไม่ให้เห็นปรากฎ
และต้องยอมรับว่าไม่ได้อะไรจตอบแทนเลย
นอกจากความภูมิใจในการทำงานในหน้าที่ของตน.." 

กลับหน้าแรก
www.HS6AN.com