ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฎิบัติงาน ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นนครสวรรค์ H
S6AN (15 เม.ย.57)

กลับหน้าหลัก
www.HS6AN.com